kancelaria adwokacja łódź
Własność intelektualna

Kancelaria Adwokacka Marek Kilichowski

Prawo własności intelektualnej (PWI) to dziedzina prawa, która dotyczy ochrony praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnic przedsiębiorstwa i innych wartości intelektualnych. Prawo własności intelektualnej ma na celu zachęcanie do twórczości i innowacji, zapewniając osobom lub podmiotom prawo do korzystania z ich intelektualnych osiągnięć i chroniąc je przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Oto kilka kluczowych obszarów i koncepcji związanych z prawem własności intelektualnej, którymi zajmuje się nasza kancelaria:

  • Prawa autorskie
  • Prawa patentowe
  • Znaki towarowe
  • Wzory przemysłowe
  • Ochrona danych osobowych
  • Licencje i przenoszenie praw

Prawo własności intelektualnej jest dynamicznym obszarem prawa, który dostosowuje się do zmian w technologii, komunikacji i twórczości. 

potrzebujesz pomocy

Zapraszamy do kontaktu