kancelaria adwokacja łódź
Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Marek Kilichowski

Prawo karne to gałąź prawa, która reguluje kwestie związane z popełnianiem przestępstw, odpowiedzialnością karą, procedurami sądowymi oraz innymi zagadnieniami związanymi z działaniami zabronionymi przez prawo. Celem prawa karnego jest ochrona społeczeństwa poprzez ustalanie norm zachowania, nakładanie kar na osoby, które naruszyły te normy, oraz zapewnianie sprawiedliwości. Oto niektóre kluczowe obszary prawa karnego, którymi zajmuje się nasza kancelaria:

  • przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece
  • przestępstwami przeciwko wolności
  • przestępstwami przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  • przestępstwami przeciwko działalności instytucji państwowych
  • przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów
  • przestępstwami przeciwko mieniu

Prawo karne ma na celu zapewnienie równowagi między karaniem przestępców a ochroną praw i wolności obywateli.

potrzebujesz pomocy

Zapraszamy do kontaktu